Polityka prywatności

 1. Definicje

  1. Administrator - oznacza firmę Tryton Music Piotr Mol z siedzibą w Krakowie (31-450) przy ul. Ułanów 21B 1, zarejestrowanego podatnika podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 2220820373, Regon: 241907868, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
  2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron sklepu internetowego Tryton Music
  3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem sklepu internetowego Tryton Music
  4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem stron sklepu internetowego Tryton Music
  5. Sklep internetowy - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy Tryton Music, działający w domenie trytonmusic.com
  6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do sklepu internetowego Tryton Music
  7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
 2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

  1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować sklep internetowy Tryton Music indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
   1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika
   2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 3. Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies

  1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
   1. Konfiguracji serwisu
    • dostosowania zawartości stron sklepu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron sklepu internetowego
    • rozpoznania urządzenia Użytkownika sklepu internetowego oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb
    • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik
    • zapamiętania historii odwiedzonych stron w celu rekomendacji treści
    • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
   2. Uwierzytelniania użytkownika i zapewnienia sesji użytkownika w sklepie internetowym
    • utrzymania sesji Użytkownika sklepu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła
    • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji sklepu internetowego, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki
    • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
   3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
    • dostosowania zawartości stron sklepu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron sklepu internetowego. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
    • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony sklepu internetowego
   4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
    • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji sklepu internetowego, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji
   5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
    • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy sklepu internetowego korzystają z jego stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
   6. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
  2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
   1. prezentowania treści multimedialnych na stronach sklepu internetowego, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
    • www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
    • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   3. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji sklepu za pomocą serwisów społecznościowych:
    • plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
   4. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem stron sklepu internetowego, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego tawk.to
 4. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach sklepu internetowego.
 5. Dane osobowe podawane przy składaniu zamówienia

  1. Podanie danych osobowych klienta jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji zamówienia
  2. Dokonując rejestracji w serwisie klient wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w stopniu koniecznym do realizacji zamówienia – przesyłki i dokonania rozliczeń
  3. Dane osobowe klienta nie będą przekazywane i wykorzystywane przez osoby trzecie
  4. Dane koniecznie do rejestracji: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania i dostawy (ulica, numer, miasto, kod pocztowy, kraj), numer telefonu, w przypadku firm - nazwa firmy, adres, regon, NIP
  5. Dane osobowe są przetwarzane przez firmę Tryton Music Piotr Mol z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r., poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych
  6. W każdym momencie Klient ma prawo swobodnego wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia ich z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej.