regulamin

Użytkownik składający zamówienie powinien zapoznać się z poniższym regulaminem

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep jest własnością Tryton Music Piotr Mol z siedzibą 31-450 Kraków, ul. Ułanów 21B, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 2220820373, Regon: 241907868.

§2 Składanie zamówień 

 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowe, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
 5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu z prośbą o potwierdzenie zamówienia przez kliknięcie linku znajdującego się w wiadomości e-mail.
 6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności gotówką przy odbiorze osobistym lub wyborem opcji „za pobraniem”.

§3 Towar 

 1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.

§4 Koszty i termin wysyłki 

 1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności "przelew" lub "przelewem online" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link "Koszty transportu". Jeśli zamówienie przekracza kwotę 499 PLN koszty przesyłki pokrywa Sprzedawca.

§5 Płatności 

 1. Każda transakcja potwierdzana jest  paragonem lub (na życzenie) fakturą VAT.
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), gotówką przy osobistym odbiorze zamówienia, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24, przelewem na rachunek bankowy sklepu lub za pomocą płatności ratalnych banku BGŻ BNP Paribas S.A. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

§6 Procedura reklamacji 

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego oraz opis przedmiotu reklamacji). W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie niezbędne jest spisanie z kurierem protokołu szkody.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
 3. Reklamowany produkt oraz taki, od którego zakupu Klient odstąpił należy dostarczyć do Biura Obsługi Klienta:

Tryton Music ul. Ułanów 21B, 31-450 Kraków

§7 Zwrot pieniędzy 

 1. Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub w gotówce w zależności od wyboru dokonanego przez klienta.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

§8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właścicel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§9 Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
 3. Data opublikowania regulaminu 16.10.2014 r.