Gwarancja i serwis

Rękojmia

Rękojmia to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez Klienta (obok gwarancji). Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Sklep odpowiada wobec Klienta za sprzedany produkt, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Termin ten ulega skróceniu do 1 roku w przypadku produktów używanych. W sytuacji wystąpienia wady Klient może zażądać jednego z czterech działań: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni kalendarzowych od jej złożenia. Do pobrania: Wzór pisma reklamacyjnego

Gwarancja

Gwarancja to – obok rękojmi – podstawa złożenia reklamacji. Jest to dobrowolne zobowiązanie gwaranta do naprawy lub wymiany wadliwego produktu. Dokument gwarancyjny jest wydany wraz z zakupionym towarem i zawiera informacje takie jak nazwa i adres gwaranta (zazwyczaj jest to dystrybutor marki w Polsce), czas trwania gwarancji (najczęściej 24 miesiące), zakres odpowiedzialności gwaranta. Okres trwania gwarancji wydłuża się o czas, przez który Klient nie mógł korzystać z towaru w związku ze złożoną reklamacją. Uprawnienia przyznane z tytułu gwarancji są niezależne od uprawnień wskazanych w rękojmi.

Gitary

Współpracujemy z najlepszymi lutnikami i serwisantami gitar w Krakowie. Dzięki temu oferujemy szybki serwis instrumentów w ramach 24-miesięcznej gwarancji na gitary kupione w naszym salonie i sklepie internetowym oraz inne, nieobjęte gwarancją. Zapraszamy do skorzystania z usług lutniczych takich jak profesjonalny przegląd gitary (obejmujący m.in. regulację krzywizny gryfu, regulację wysokości strun, regulację radiusa strun, nawilżenie podstrunnicy, ustawienie menzury), montaż elektroniki w instrumentach akustycznych, naprawę uszkodzonego instrumentu.

Inne instrumenty

Serwis pozostałych instrumentów zakupionych w naszym salonie stacjonarnym i sklepie internetowym jest realizowany w punktach wskazanych przez dystrybutora danej marki. W przypadku stwierdzonej wady instrumentu prosimy niezwłoczny kontakt z obsługą sklepu.