Przesyłka uszkodzona w transporcie

UWAGA! Po stwierdzeniu uszkodzenia przesyłki w transporcie należy niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu i nie odbierać przesyłki od kuriera. Jeśli przesyłka uszkodzona w transporcie została odebrana od kuriera (został podpisany odbiór przesyłki) należy stosować się do poniższych zasad:

  1. Uszkodzenia jawne, widoczne przy odbiorze przesyłki, należy odnotować przy podpisaniu odbioru przesyłki; nie należy przyjmować przesyłki bez zastrzeżeń; kurier na miejscu powinien spisać protokół szkody (jeśli nie spisał należy niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu)
  2. Uszkodzenia niejawne, niewidoczne przy odbiorze przesyłki, muszą być zgłoszone firmie kurierskiej, w celu spisania protokołu szkody, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty odebrania przesyłki. Należy możliwie szybko, najpóźniej do 3 dni od odbioru przesyłki skontaktować się z obsługą sklepu
  3. Do czasu przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu szkody należy pozostawić przesyłkę wraz z opakowaniem do inspekcji kuriera